Задължително ли е да регистрирам фирма?

Според Търговския закон, търговец е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва някоя от следните сделки:

 1. покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид
 2. продажба на стоки от собствено производство
 3. покупка на ценни книги с цел да ги продаде
 4. търговско представителство и посредничество
 5. комисионни, спедиционни и превозни сделки
 6. застрахователни сделки
 7. банкови и валутни сделки
 8. менителници, записи на заповед и чекове
 9. складови сделки
 10. лицензионни сделки
 11. стоков контрол
 12. сделки с интелектуална собственост
 13. хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги
 14. покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
 15. лизинг

Следователно, ако извършвате някоя дейност от тези, които са описани по-горе, Вие сте търговец и трябва задължително да регистрирате фирма.

Не се смятат за търговци:

 1. физическите лица, занимаващи се със селскостопанска дейност
 2. занаятчиите, лицата, извършващи услуги с личен труд или упражняващи свободна професия, освен ако тяхната дейност може да се определи като предприятие
 3. лицата, извършващи хотелиерски услуги чрез предоставяне на стаи в обитаваните от тях жилища

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *